Översättningar och tolkningar
Tmi Katja Moisanen

Välkommen till mina www-sidor! Jag har börjat förra sommaren som egenföretagare, som översättare och tolk. Min utbildning är kandidat i humanistiska vetenskaper från Uleåborgs universitet (2015), mitt huvudämne har varit germansk filologi och jag är också tradenom från Uleåborgs yrkehögskola (2003). Jag har avlagt tjänstemannaexamen i svenska. Jag översätter huvudsakligen från tyska till finska, svenska till finska och från engelska till finska. Jag är medlem i Finlands översättar- och tolkförbund rf (FÖTF), i de avdelningarna för facktextöversättare (II) och tolkar (IV).

Jag har arbetat tidigare bl.a. som fastighetsmäklare i Kemi (2012-2014) och som exportassistent och revisor på Outokumpu Stainless AB (2007-2011). Jag har även arbetat med fastighetsförmedling i mitten av 2000-talet och på Metso Automation AB (2002-2004) i Uleåborg bl.a. som projektarbetare. Jag har genomfört min arbetspraktik år 2001 i Offenburg, Tyskland i den internationella försäljningen på företaget Crossmobil GmbH. Tack vare min arbetshistoria, är jag specialiserad till teknisk och kommersiell översättning. Jag har även bott i flera år utomlands, i Sverige och i Tyskland.